Autorzy
 
Cyberpunkowe Newsy i Uaktualnienia Strony#sesja-plSzukaj
  Literatura
Muzyka
Film
Nauka
Felietony
Galeria
Fabryka Literacka
Dzial Cyberpunka AD2020
A co to?
Przygody
Zbrojownia
Podreczniki
Dyskusje
Pomoce MG
Projekty wspierane przez NCL
Dodatkowe Zasady lub rozszerzenie istniejacych
Live Action Role Playing Game
Po prostu roznosci
Linki do zaprzyjaznionych stron cyberpunkowych

Klub Miłośników Gier Fabularnych

"C Y B E R S Z W A D R O N"


apisałem regulamin i proszę wszystkich członków stowarzyszenia o uwagi, bądz ewentualne zmiany. Czekam trzy tygodnie od czasu publikacji. Potem, jako Założyciel stowarzyszenia, poddam regulamin głosowaniu. Widzę, że już niektórzy z was ruszają z pracami nad kolejnymi biuletynami! Super. Ja też skrobię coś na boku :). A właśnie, widziałem ciekawy matariał będący suplementem suplementu jakim jest "Polska 2020". Extra! Myślę, że jeśli dalej się będzie to rozwijać w dziale "Projekty" pojawi się "Belocorp 2020"!!!


Regulamin

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Miłośników Gier Fabularnych "Cyberszwadron", i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest KMGF "Cyberszwadron". Działa jako stowarzyszenie zwykłe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. z 2001. Nr 79 poz.855).

2. Terenem działania KMGF "Cyberszwadron" jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

3. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

4. Siedzibą KMGF "Cyberszwadron" jest Warszawa.

5. Przedstawicielem KMGF "Cyberszwadron" jest Michał Tarnowski ur. 19.04.2005r. w Warszawie, zam. ul. Koryncka 17A m2, 04-686 Warszawa. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Działalność KMGF "Cyberszwadron" oparta jest na współpracy z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania, wydawnictwami oraz ośrodkami kulturalnymi.

7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

8. Celem stowarzyszenia KMGF "Cyberszwadron" jest :

- działania mające na celu popularyzowanie książkowych gier fabularnych wśród młodzieży
- wspomaganie wydawnictw wydających książki i komiksy o tematyce fantastycznej i cyberpunkowej
- wspieranie autorskich pomysłów mających na celu publikowanie opowiadań, powieści i dodatków o grach fabularnych

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

- prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej w formie niedochodowej
- poszerzanie wiedzy o kulturze cyberpunku poprzez stronę internetową Night City Limits (http://cyberpunk.net.pl)
- organizowanie spotkań i prelekcji
- udzielanie pomocy młodym twórcom
- współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
- inne działania realizujące cele stowarzyszenia


10. Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel państwa polskiego, mający ukończone 16 lat, który zgadza się z celami KGMF "Cyberszwadron".

11. Przewodniczący wybierany jest raz do roku przez przynajmniej 10% członków stowarzyszenia.Założyciel i przewodniczący 2005/2006 KGMF "Cyberszwadron" Mike "Vendeta" Tarnowski


Składka

Składka na rok 2006 wynosi 39zł. W ramach składki członkowie mają prawo do otrzymywania pocztą bądz drogš elektroniczną biuletynów "Cyberszwadronu". Reszta kwoty przeznaczona jest na cele statutowe. Sprawozdzanie finansowe będzie półroczne, nie będzie publikowane na stronie, a wysyłane na skrzynkę pocztową na prośbę członków "Cyberszwadronu".

Lista członków

(kolejność przypadkowa - maile ze znakami "-" zamiast "@" (nie będziecie mieli spamu)


Michał Tarnowski Składka na 2006 uregulowana
Przemek Kowalczyk Składka na 2006 uregulowana
Marcin Segit Składka na 2006 uregulowana
Kacper Kościeński Składka na 2006 uregulowana
Jacek Dworzycki Składka na 2006 uregulowana
Bartłomiej Sienkiewicz Składka na 2006 uregulowana
Michal Jarosz Składka na 2006 uregulowana
Adam Kazmierczyk Składka na 2006 uregulowana
Jacek Rusek Składka na 2006 uregulowana
Adrian Twardak Składka na 2006 uregulowana
Łukasz Lenart Składka na 2006 uregulowana
Michał Kamyk Składka na 2006 uregulowana
Michał Strel :) Składka na 2006 uregulowana
Karol Tatko Składka na 2006 uregulowana
Grzegorz Rosiński Składka na 2006 uregulowana
Adam Powęska Składka na 2006 uregulowana
Maciej Reputakowski Składka na 2006 uregulowana
Maciej Głodniok Składka na 2006 uregulowana
Kornel Misiejuk Składka na 2006 uregulowana
Wojeciech Kobza Składka na 2006 uregulowana
Grzegorz Trzewik Składka na 2006 uregulowana
Leœniak Paweł Składka na 2006 uregulowana
Michał Stec Składka na 2006 uregulowana
Przemysław Kliś Składka na 2006 uregulowana
Marcin BardŸ Składka na 2006 uregulowana
Blanka Bartkowiak Składka na 2006 uregulowana
Rafał Tarnowski Składka na 2006 uregulowana
Bartłomiej BielaśSkładka na 2006 uregulowana
Kamil Sibirski Składka na 2006 uregulowana

Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi! O zaletach wstąpienia nie muszę chyba mówić :)???All Rights Reserved
Cyberpunk is R.Talsorian`s Trademark Name for Its Game of a Dark Future