Poprzednia strona Następna strona
     

Forum
 

Psionika

Opracował: Michał "Senemedar" Pielacha

miejętność specjalna Psionika nie dodaje się do żadnej z cech, sama jest traktowana jak dodatkowa cecha. Jako dodatkowy współczynnik jest podstawą do używania umiejętności PSI. Wykorzystanie danej umiejętności trwa rundę, przy czym skupienie trwające kolejną rundę dodaje 1K10 do rzutu. Maksymalnie skupienie może trwać trzy rundy. Nie można wykorzystywać dwóch umiejętności jednocześnie. Test Psioniki nie zdany o ponad 5 pkt. powoduje utratę 1 punktu człowieczeństwa.

Telepatia

alent ten umożliwia komunikację z umysłem innej osoby.


1. Przesyłanie myśli - umożliwia przesłanie wiadomości drugiej osobie i odebranie wyraźnej odpowiedzi.

Zasięg Stopień trudności Uwagi
Wzroku 10 Cel wyraźnie widoczny
1 - 5km 15 Cel niewidoczny
6 - 50km 20 Cel niewidoczny
51 - 500km 25 Cel niewidoczny
Nieograniczony 30 Cel niewidoczny


2. Czytanie myśli - działa w zasięgu wzroku. Test obronny: INT+EMP+1K10. Stopnie trudności:

 • Myśli powierzchowne: +0
 • Myśli ukryte: +10
 • Sondowanie umysłu: +20

  3. Braindance - działa w zasięgu bezpośrednim (dotyk). Ofiara musi być przytomna. Test +obronny: OP+1K10+modyfikator.
 • Szok psychiczny - ofiara przez liczbę rund równą o tyle o ile udał ci się rzut nie jest w stanie wykonywać żadnych akcji. Modyfikator: +0
 • Wymazanie wspomnienia / umiejętności - modyfikator: +5
 • Amnezja - ofiara zapomina kim jest, lub co umie. Modyfikator: +10
 • Nauka umiejętności - zabiera jedną, wybraną umiejętność ofierze i daje ją tobie. Stopień jej znajomości równy jest połowie wartości wyjściowej (min. 1). Umiejętność działa na zasadzie Chipu - nie można jej dalej rozwijać. Za każdą przejętą umiejętność Psionik traci tyle punktów człowieczeństwa, na jakim poziomie była przejmowana umiejętność. Modyfikator: + umiejętność + odpowiednia cecha przejmowanej zdolności.
 • Przemiana osobowości - Modyfikator: +25

  Telekineza

  a umiejętność pozwala na manipulację przedmiotami siłą woli.


  1. Zniszczenie przedmiotu.

  Zasięg Stopień trudności
  bezpośredni 5
  do 18m 10
  19-20m 15
  26-50m 20
  powyżej 50m 30

  Zasięgiem maksymalnym jest odległość na jaką Psionik wyraźnie widzi cel (także z użyciem lornetki lub innych tego typu przyrządów).

  W ten sam sposób nie da się zniszczyć czołgu co szklanki, dlatego istnieje dodstkowy modyfikator względem wytrzymałości -> WS.

  WS Modyfikator stopnia trudności
  1-4WS 0
  4-10WS +5
  10-20WS +10
  20-30WS +15
  30-60WS +20
  60-200WS +25
  200 i więcej WS +30


  2. Manipulacja przedmiotem - tabelka jak wyżej, przy czym stopień trudności jest o 5 większy. Rodzaje manipulacji:

 • Uderzenie - zadaje przedmiotowi obrażenia jak od ciosu pięścią człowieka z BC=psionika+telekineza.
 • Rzut - ciska przedmiotem na odległość obliczaną za pomocą powyższej tabelki (stopień trudności o 5 większy). Rzucamy test telekinezy i sprawdzamy w którym stopniu trudności się zmieściliśmy - będzie to maksymalna odległość na jaką możemy rzucić. UWAGA: przed rzuceniem Psionik musi poświęcić rundę na chwycenie. W przypadku człowieka ofiara może uwolnić się z chwytu testem REF+[wysportowanie lub sztuki walki]+1K10 ł test telekinezy. Przeniesienie przedmiotu jest traktowane jako rodzaj rzutu.

  3. Tarcza - tworzy wokół Psionika sferę oddziaływania psionicznego odchylającego tor lotu wszelkich przedmiotów w niego rzucanych, a także wystrzelonych pocisków. W przypadku strzelania, aby trafić z broni w Psionika liczba trafienia > test telekinezy.

  Pirokineza

  dolność rozpalania ognia siłą woli. Wszystkie cele traktowane są jako łatwopalne i co rundę są im zadawane standardowe obrażenia od ognia. Podpalenie poszczególnych przedmiotów wymaga zdania testu pirokinezy o stopniu trudności:

  Masa przedmiotu Stopień trudności
  do 0.5kg 10
  0.5 - 5kg 15
  5 - 15kg 20
  ponad 15kg 25
  żywy organizm 30


  Bioenergia

  alent pozwalający na manipulowanie funkcjonowaniem żywych organizmów, zarówno całych, jak i poszczególnych organów wewnętrznych czy kończyn. Stopień trudności zależy od odległości od celu i czynności. Test obronny: EMP+BC+1K10

  Zasięg Stopień trudności Uwagi
  bezpośredni 5 Wymaga dotknięcia
  Wzroku 10 Cel wyraźnie widoczny
  1 - 5km 15 Cel niewidoczny
  6 - 50km 20 Cel niewidoczny
  51 - 500km 25 Cel niewidoczny


  1. Paraliż - powoduje całkowity bezwład wybranej kończyny. Jeżeli ofiara trzyma coś w ręce paraliż powoduje skurcz, który uniemożliwia wyjęcie danej rzeczy z ręki. Modyfikator: +5 za każdą kończynę.

  2. Przejęcie kontroli - pozwala na kontrolę czynności wykonywanych daną kończyną. Przy teście zdanym o co najmniej 5 punktów ofiara nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie będzie chciała wykonać jakiejś czynności. Modyfikator: +10 za pierwszą i +5 za każdą następną kończynę.

  3. Kontrola organów wewnętrznych - zezwala na kontrolowanie czynności jednego, wybranego organu wewnętrznego. W tym przypadku niezbędny jest bezpośredni kontakt z osobą. Modyfikator: +15.

  4. Leczenie - pozwala na wyleczenie z 1K6 ran. Modyfikator: +5 w przypadku samouleczenia, +10 w przypadku osób trzecich. Konieczny dotyk.
  5. Ranienie - Pozbawia ofiarę tylu Punktów życia, o tyle o ile udał ci się rzut. Modyfikator: +BC ofiary. Nie liczyć MBC.

  Postrzeganie pozazmysłowe

  worzy swojego rodzaju mapę obszaru sfery o promieniu PSI + wartość umiejętności x2. Informuje o wszystkim, co znajduje się w tym obszarze - od ściany czy podłogi jakiegoś budynku do ludzi. Kolejna runda skupienia dostarcza wiadomości o odległości od przeszkody bądź człowieka, jego wadze, szybkości itp. Następna runda pozwala określić, czy w sferze znajdują się inni Psionicy (także korzystający z umiejętności O.B.E.)

  Jest to jedyna umiejętność, której można używać jednocześnie z innymi talentami psionicznymi.

  Outer Body Existence (O.B.E.)

  a umiejętność pozwala duchowi Psionika wyjść z ciała i włóczyć się po okolicy. Ciało przechodzi w stan podobny do stanu śpiączki i staje się zupełnie bezwładne.

  Test O.B.E. > INT+EMP+1K10 pozwala Psionikowi na 1k6 rund przejąć funkcje motoryczne ciała osoby znajdującej się w pobliżu (wchodzi w jej ciało). Nie może w tym czasie korzystać z umiejętności ofiary ani z własnych talentów psionicznych. Osoba ta ma pełną świadomość swojego stanu.

  Powrót do własnego ciała możliwy jest po zdaniu testu O.B.E. o stopniu trudności=czasowi pobytu poza ciałem.

  Technopatia

  alent umożliwiający przejęcie kontroli nad dowolnym urządzeniem elektronicznym lub zniszczenie go. Stopień trudności uzależniony jest od stopnia skomplikowania urządzenia i jest ustalany przez MG.

  Sensopatia

  zięki tej umiejętności możliwe jest omamienie zmysłów ofiary. Można dzięki niej sprawić, że ta osoba widzi, słyszy lub czuje rzeczywistość zasugerowaną przez Psionika. Test obronny: INT+EMP+1K10.

  Sugestia

  dolność pozwalająca Psionikowi na wmówienie przeciwnikowi, że strzelenie do niego nie jest najlepszym rozwiązaniem. Test obronny: INT+EMP+1K10.

  Teleempatia

  miejętność ta pozwala na zmianę uczuć ofiary - od nienawiści po skrajne zakochanie. Test obronny: INT+EMP+1K10+modyfikator. Modyfikator zależny jest od "pokrewieństwa" odczuć:

  Nienawiść - niechęć - Gówno_Mnie_Obchodzisz - W_Porządku_Jesteś - zachwyt


 • Przy zmianie uczuć o jeden stopień: modyfikator=+0.
 • Przy zmianie o dwa stopnie: modyfikator=+5.
 • Przy zmianie odczuć powyżej dwóch stopni: modyfikator=+10.

  Zmiana uczuć możliwa jest w stosunku do samego Psionika lub do jednej osoby w promieniu równym wysokości teleempatii od celu.

  Hipnoza

  aje Psionikowi możliwość zahipnotyzowania osoby trzeciej. Psionik musi stać w odległości najwyżej 3 metrów od celu. Zahipnotyzowanie osoby w przypadku jej chęci współpracy następuje automatycznie po jednej rundzie skupienia, w przeciwnym przypadku ofiara wykonuje test obronny= OP+EMP+1K10.  Powrot