Poprzednia strona Następna strona
     

Forum
 

Alternatywny system tworzenia postaci ver. 3.1

Opracował: Łukasz Lenart

Wstęp

rezentowane tutaj zasady są oparte o zasady Zmodyfikowanego Tworzenia Postaci Gary Asfolda, można korzystać z nich również niezależnie, jednak należy odpowiednio je dostosować (w w/w zasadach nie stosuje się Umiejętności specjalnych, tj. Zmysł Walki, czy też Prowizorka, jedyne co pozostało to Interface i Technika medyczna, jednak są one do wyboru przez każdą z postaci, niezależnie od wykonywanego zawodu).

Umiejętności bazowe reprezentują ogólną wiedzę postaci w pewnej konkretnej dziedzinie wiedzy lub życia. Nie są tak konkretne jak te pokazane w podstawce do CP 2020, lecz dają bardziej uogólniony obraz umiejętności postaci.

Nie będę tu przedstawiał szczegółowych opisów poszczególnych umiejętności, taki opis znajduje się w podręczniku, choć są tam pewne niejasności, należy z nich korzystać (biorąc poprawkę na zdrowy rozsądek).

Poniżej zamieszczam listę umiejętności bazowych z krótkim opisem i zawierające się w nich umiejętności bardziej konkretne (tych z podstawki, dla ułatwienia będę ja nazywać szczegółowymi).

Tworzenie postaci

odczas tworzenia postaci gracz wybiera sobie jeden ze stereotypów zamieszczonych poniżej. Ten wybór powinien odwzorowywać dotychczasowe życie postaci (wg wcześniej utworzonego środowiska postaci i życiorysu). MG powinien podać graczowi jedynie opis takiego stereotypu (bez podawania żadnych liczb), jego zalety i wady oraz ukierunkowania (można to nazwać rolą, jednak w bardzo ogólnym pojęciu).

Z wyborem każdego ze stereotypów związane są pewne umiejętności bazowe, które postać otrzymuje na starcie (niestety gracz musi za nie zapłacić). Przy każdym stereotypie podany jest koszt. Punkty te należy odliczyć od punktów należnych na tworzenie postaci (dla przypomnienia: 40+należne za wiek), resztę punktów postać będzie mogła wydać dowolnie.
Po wybraniu stereotypu gracz może jeszcze podnosić poziom umiejętności bazowych, wydając odpowiednią liczbę punktów (zaznaczone przy umiejętności), jednak tylko do maksymalnego poziomu, który dla wszystkich umiejętności wynosi +3.

Po zakończeniu modyfikowania wielkości umiejętności bazowych, postać może przejść do wybory umiejętności szczegółowych (oczywiście nie musi, jednak taka postać może okazać się trudna do prowadzenia). Wybór jest ograniczony do dwóch rzeczy:

 • 1. Można wybierać umiejętności szczegółowe, jedynie spod tej umiejętności bazowej, w której mamy przynajmniej poziom +1. Np. chcę wziąć dla swojej postaci Etykietę, ale w umiejętności bazowej Charyzma mam poziom 0, dlatego nie mogę wziąć sobie Etykiety, chyba, że podniosę sobie Charyzmę na min. +1 (mam to zapobiec bezsensowi w stylu, mam umiejętność pistolet a nie znam się na strzelaniu z PM, choć są to w sumie podobne bronie).

 • 2. Umiejętności szczegółowe nie powinny być (początkowo) większe niż +6. Mając wybrane już umiejętności, należy przyznać na nie jakieś punkty. Wygląda to tak, że poziom startowy danej umiejętności szczegółowej jest równy poziomowi umiejętności bazowej.

  Przykład:

  Mam umiejętność Broń palna na +2 (umiejętność bazowa), chcę podnieść Pistolet o +2 (umiejętność szczegółowa, zawierająca się w umiejętności bazowej Broń Palna), liczby te się sumuje i w końcu mój Pistolet wynosi +4, proste?
  Jak łatwo zauważyć daje to możliwość tworzenia mocnych postaci, dlatego też istnieje to ograniczenie w pkt. 2.

  Oczywiście stosuje się ograniczenia związane ze stopniem trudności nauki danej umiejętności szczegółowej, są one zawarte w podstawce, a dla przypomnienia wygląda to mniej więcej tak:

  Umiejętność Cybertechnika ma stopień trudności 2, co oznacza, że za każdy wydane 2 pkt. postać podnosi tą umiejętność o 1 poziom.

  To tyle co do tworzenia postaci, przejdźmy do kolejnej sprawy...

  Testowanie

  miejętności bazowe stosuje się jedynie w przypadku, gdy postać nie posiada odpowiedniej umiejętności szczegółowej (oczywiście dotyczy to umiejętności szczegółowej zawierającej się w umiejętności bazowej). Cała reszta jest taka sama, cecha + umiejętność + modyfikatory + k10 przeciwko zadanemu Stopniowi Trudności. To chyba proste?

  To cała mechanika związana z wprowadzeniem umiejętności bazowych. Miłej zabawy.

  Tworzenie własnych stereotypów

  awsze może się zdarzyć, że komuś nie będą podobały się przykłady stereotypów zaproponowanych przez ze mnie, dlatego istnieje możliwość tworzenia własnych. Weź sobie kartkę, ołówek i kalkulator (no chyba, że jesteś na tyle wykształcony, że umiesz dodawać w pamięci). Opisz w kilku zdaniach (lub wypunktuj) o jaką postać ci chodzi, czym się zajmuje, jakie ma zainteresowania i predyspozycje. Mając ten skrótowy opis, zastanów się jakie umiejętności bazowe pokrywają się z tym co właśnie spisałeś. Zaznacz je (możesz wypisać na kartce poniżej opisu). Teraz przydziel odpowiednie poziomy wielkości do każdej umiejętności bazowej (opierając się na tym co zanotowałeś). Staraj się kierować zdrowym rozsądkiem przy rozdzielaniu punktów. Jeśli już skończyłeś, musisz określić koszt twojego stereotypu. Liczy się prosto, mnożysz poziom (ten, który przydzieliłeś) przez koszt poszczególnych umiejętności bazowych i wszystko sumujesz, co daje co koszt końcowy. Taka mała uwaga: staraj się, aby koszt nie przekroczył 30 pkt., gdyż będzie zbyt "drogi" dla graczy i zbytnio będzie ich ograniczał podczas tworzenia postaci. I gotowe, możesz go już dać graczom.

  Jeszcze na koniec, nasuwa się od razu pomysł, aby dać graczom możliwość dowolnego wyboru umiejętności bazowych, bez ograniczania ich stereotypami. Oczywiście możesz tak zrobić, jednak pozwalaj na to dobrym i/lub doświadczonym graczom, aby postać, którą utworzą nie była chaotycznym zlepkiem różnych (czasami przeciwstawnych) zdolności. Życie nie jest piękne i kolorowe, i nie daje na możliwości dowolnego rozwoju naszych zainteresowań.

  Stereotypy

  Opracowane Stereotypy
  Mięśniak
  koszt: 18
  Typowy chłopiec z przerostem masy mięśniowej nad rozumem, nadaje się do prostych zadań, z wykorzystaniem dużej siły, ale zaplanowania akcji byś mu nie powierzył
  Wytrzymałość: +3 Spostrzegawczość: +1 Broń palna: +1
  Broń ręczna: +2 Wysportowanie: +2  
  Naukowiec
  koszt: 20
  W szkole zawsze maił najlepsze stopnie, całe dnie spędzał nad książkami, może skończył nawet uniwersytet, robił pracę naukową, jednak brutalne życie roku 2020 rzuciło go na ulicę, gdzie musiał się dostosować
  Gust: +1 Wykształcenie: +3 Znajomość systemów komputerowych +2
  Mechanika: +1 Spostrzegawczość: +2  
  Cfaniak
  koszt:16
  Zawsze wie jak się znaleźć w sytuacji, wszystkich zna i wszystko może załatwić, utrzymuje rozległe kontakty, jednak w bezpośrednim starciu wymienka
  Wytrzymałość: +1 Charyzma: +2 Wykształcenie: +1
  Spostrzegawczość: +2 Broń palna: +1 Sztuka/Artyzm: +1
  Muzyk/Aktor
  koszt:20
  Od młodzieńczych lat próbował swych sił, grając na ulubionym instrumencie, ma już za sobą pierwsze porażki i pierwsze sukcesy, wie jaki to ciężki kawałek chleba, jeśli się nie podda zajdzie daleko
  Gust: +2 Charyzma: +2 Autorytet: +2
  Wykształcenie: +1 Sztuka/Artyzm: +3  
  Korp
  koszt:20
  Jedyne co cię w życiu interesowało to robienie pieniędzy, i władza, władza jaką dają pieniądze, nie mam dla ciebie żadnych świętości, wszystko jest na sprzedaż, jeśli nie ty ich to oni ciebie, to walka o najwyższą stawkę
  Gust: +2 Charyzma: +2 Autorytet: +2
  Wykształcenie: +2 Siła woli: +1 Znajomość systemów komputerowych : +1
  Żołnierz
  koszt:25
  Wojsko, ład i porządek, każdy zna swoje miejsce, podobało ci się to, zwłaszcza w tych czasach szaleństwa, wstąpiłeś do armii, szkolenie, potem pierwsze zadanie, i wtedy poznałeś prawdziwe oblicze wojny, śmierć i ból, utrata najbliższych, nie wytrzymałeś i odszedłeś, ale dalej jesteś najlepszy
  Wytrzymałość: +2 Autorytet: +1 Spostrzegawczość: +2
  Broń ciężka: +2 Broń palna: +3 Wyspostowanie: +2

  Wykaz umiejętności bazowych

  ATR

   Gust (poczucie dobrego smaku i wyczucia) koszt: 2 pkt./poziom
  • Image
  • Moda i styl

  BC

   Wytrzymałość (ogólna odporność na zmęczenie fizyczne)koszt: 2 pkt./poziom
  • Pływanie
  • Siłacz

  EMP

   Charyzma (siła twojego charakteru)koszt: 2 pkt./poziom
  • Aktorstwo
  • Etykieta
  • Uwodzenie
  • Postrzeganie emocji
   Autorytet (świadomość jaka utrzymuje się o tobie w twoim środowisku i najbliższym otoczeniu)koszt: 2 pkt./poziom
  • Perswazja
  • Zdolności przywódcze
  • Przeprowadzanie wywiadów

  INT

   Wykształcenie (wiedza zdobyta, czy to w ramach chodzenia do szkoły, czy też poprzez doświadczenie życiowe) koszt: 3 pkt./poziom
  • Antropologia
  • Biologia
  • Botanika
  • Chemia
  • Diagnoza lekarska
  • Fizyka
  • Geologia
  • Historia
  • Księgowość
  • Matematyka
  • Nauczanie
  • Transakcje giełdowe
  • Sztuka przetrwania
  • Znajomość półświatka
   Znajomość systemów komputerowych (bazowa wiedza o komputerach i ich zastosowaniach) koszt: 2 pkt./poziom
  • Programowanie
  • Przeszukiwanie baz danych
  • Znajomość sieci
  • Interface
   Spostrzegawczość (zdolność szybkiego kojarzenia faktów, zdarzeń i ludzi) koszt: 2 pkt./poziom
  • ¦ledzenie
  • Ukrywanie się
  • Wymykanie się

  OP

   Siła woli (odporność na wpływy zewnętrzne) koszt: 2 pkt./poziom
  • Odporność na tortury i narkotyki
  • Przemawianie
  • Przesłuchiwanie
  • Zastraszanie

  REF

   Broń ciężka (obsługa broni służącej do niszczenia dużych celów lub od dużej wytrzymałości) koszt: 3 pkt./poziom
  • Wyrzutnia rakiet
  • Miotacz ognia
  • Granatnik
  • Ciężkie karabiny maszynowe
   Broń palna (umiejętność posługiwania się bronią opartą na wyrzucie pocisku przez spalany proch strezlniczy) koszt: 2 pkt./poziom
  • Pistolet
  • Pistolet maszynowy
  • Karabin
  • ¦rutówka
   Broń ręczna (ogólna znajomość wykorzystania wszelkich broni do walki w zwarciu) koszt: 2 pkt./poziom
  • Szermierka
  • Pałki, laski
  • Kastety
   Kierowca pojazdów kołowych (znajomość zasad ruchu drogowego i odpowiedniego opanowanie podstaw techniki jazdy) koszt: 2 pkt./poziom
  • Motocykl
  • Samochód osobowy (furgonetki do 3,5 t)
  • Samochód ciężarowy (powyżej 3,5 t)
  • Operator ciężkich maszyn
   Pilotaż (podstawowe wyszkolenie w pilotowaniu pojazdów latających) koszt: 3 pkt./poziom
  • Samolot
  • Helikopter (3 pkt./poziom)
  • Sterowiec (2 pkt./poziom)
  • AV-ki (3 pkt./poziom)
  • Odrzutowiec wojskowy (2 pkt./poziom)
  • Odrzutowiec pasażerski
  • Wahadłowce
   Wysportowanie (ogólna miara sprawności fizycznej) koszt: 2 pkt./poziom
  • Łucznictwo
  • Skradanie się (2 pkt./poziom)
  • Sztuki walki
  • Walka wręcz
  • Taniec
  • Unikanie ciosów

  TECH

   Elektronika (umiejętność odpowiedniego łączenia elementów elektronicznych, jak i również znajomość zasad ich działania) koszt: 2 pkt./poziom
  • Zabezpieczenia elektroniczne (2 pkt./poziom)
  • Projektowanie cyberdeków (2 pkt./poziom)
   Sztuka/artyzm (zdolności artystyczne i znajomość odpowiednich technik artystycznych) koszt: 2 pkt./poziom
  • Fotografia i film
  • Granie na instrumencie
  • Malowanie i rysowanie
  • Fałszerstwo
  • Charakteryzacja
   Pierwsza pomoc (ogólna wiedza medyczna pozwalająca na podstawowe zabiegi) koszt: 3 pkt./poziom
  • Obsługa komór kriotonicznych
  • Technika medyczna
  • Farmaceutyka (2 pkt./poziom)
   Mechanika (zdolności manualne i umiejętności posługiwania się narzędziami) koszt: 2 pkt./poziom
  • Cybertechnika (2 pkt./poziom)
  • Naprawa pojazdów kołowych (2 pkt./poziom)
  • Naprawa pojazdów latających (3 pkt./poziom)
  • Naprawa broni (2 pkt./poziom)
  • Otwieranie zamków
  • Materiały wybuchowe


  Powrot