Poprzednia strona Następna strona
     

Forum
 

Myśli zamiast klawiatury?

Opracował: Paweł "Fomoraig" Deptuch

espół amerykańskich naukowców opracował metodę kontrolowania komputera za pomocą fal mózgowych. Czwórkę ochotników poddano eksperymentowi, polegającemu na kontrolowaniu komputerowego znacznika za pośrednictwem 64 elektrod umieszczonych w specjalnym nakryciu głowy. Dwójka ochotników była częściowo sparaliżowana i poruszała się na wózkach inwalidzkich.

Poprzednie tego typu badania przeprowadzono na małpach, którym elektrody wszczepiono do mózgu.

"Wyniki badań pokazują, że za pomocą fal mózgowych, przekazywanych do komputera, ludzie mogą nauczyć się kontrolować szybko i dokładnie ruchy kursora w dwóch płaszczyznach" - twierdzą Jonathan Wolpaw i Dennis McFarlane, badacze z zespołu utworzonego przy Departamencie Zdrowia stanu Nowy Jork oraz Stanowego Uniwersytetu w Albany.


Zdaniem naukowców, przeprowadzone badania są kolejnym krokiem w kierunku kontrolowania przez ludzi wózków inwalidzkich i innych urządzeń elektronicznych za pomocą myśli. Czwórkę badanych posadzono przed dużym ekranem, zakładając im jedynie na głowy specjalne kaski. Podczas pracy mózgu emitowane są elektryczne sygnały, odczytywane przez umieszczone w nakryciu głowy czujniki. Zapis fal mózgowych jest następnie "tłumaczony" na sygnały dla komputera.

Taka aktywność mózgu nie wymaga użycia nerwów ani mięśni, co jest szczególnie ważne w przypadku osób sparaliżowanych.

"Najważniejszy wniosek, jaki płynie z tych badań, pozwala przypuszczać, że metoda sterowania urządzeniami za pomocą myśli mogłaby znaleźć zastosowanie do sterowania ramieniem robota przy operacjach chirurgicznych, do kierowania wózkiem inwalidzkim wyposażonym w silnik, albo w neurologii" - twierdzi jeden z naukowców.Źródło: Hotnews

Powrot