Poprzednia strona Następna strona
     

Forum
 

Ludzki Genom

Autor: Mike "Vendeta" Tarnowski

a polu nauki zwanej genetyką pojawia się coraz więcej odkryć. Tym razem wydarzyło się jednak coś, wobec czego nie można być obojętnym. Przez komentatorów zostało nazwane osiągnięciem równie epokowym jak lądowanie pierwszego człowieka na księżycu.

Od prawie 10 lat badania nad ludzkim "genomem" prowadziły grupy naukowców całego świata związanych z projektem "Human Genome Project" finansowanym przez prywatną firmę Celera Genomics oraz rządy USA, Japonii i wielu europejskich krajów. Zadaniem projektu było odszyformwanie 100 tysięcy genów znajdujących się w 23 ludzkich chromosomach. Dyrektor programu Yoshiyuki Sakaki, powiedział :

"Wykorzystując fragmenty DNA stanowiące 97 procent genomu ludzkiego, skompletowano sekwencję ludzkiego genomu w 85 procentach".

Co to dla nas "zwykłych śmiertelników" znaczy?

"Każdy człowiek ma swój indywidualny zapis genetyczny, który zawarty jest w podwójnym łańcuchu DNA jądra komórkowego. Zapis ten nazywany jest genomem. Składa się z 80 do 100 tysięcy genów, które są zbudowane z nukleotydów. Trwające od ponad 10 lat badania miały na celu ustalenie sekwencji nukleotydowej ludzkiego genomu, czyli kolejności, w jakiej położone są w DNA jego cegiełki budulcowe - nukleotydy. Ustalenie sekwencji ludzkiego DNA jest wstępem do zdobycia pełnej wiedzy na temat działania genów."

[ PAP ]

Co najważniejsze, w ludzkich genach zapisana jest struktura i właściwości białek człowieka - gdy są niewłaściwie zbudowane powodują nieodwracalne mutacje wynikające z ich nieprawidłowego działania. Większość chorób spowodowana jest tym nieporzšdanym zjawiskiem . "Paszport genetyczny człowieka" spowoduje rewolucję na polu medycyny, bowiem będzie można diagnozować, według struktury białek pewne skłonności organizmu do zachorowań (np.: na raka). Da to czas lekarzom, by przed "pojawieniem" się choroby, przeciwdziałać jej i skutecznie zacząć leczyć(!!!). Co więcej, wszelkie nieuleczalne dotąd chroby, takie jak AIDS, w niedalekiej przyszłości mogą stać się, przez specjalną terapię genową, uleczalnymi.

Artykuł na podstawie doniesień Polskiej Agencji Prasowej [ PAP ].


Powrot